Trať

 

 

Pripravené sú 2 trate v kategóriách ženy a muži (sú to rovnaké trate ako v predošlých ročníkoch):

 

Krátka trať - 11 km
Štart aj cieľ je na Jahodnej pri Košiciach. Beží sa jedno kolo, dĺžka je 11 km, prevýšenie je 324 metrov. Štart je priamo na parkovisku Jahodná. Ďalej sa pokračuje po žltej značke smerom na Girbeš. Po 1 km trasa schádza zo žltej značky a prechádza po 200 m na červenú značku smerom na Kamenný hrb. Na Kamennom hrbe trasa červenej končí a vracia sa spät po žltej až na parkovisko Jahodnej, kde bude aj cieľ pretekov.

 

Dlhá trat - 21 km
Štart aj cieľ je na Jahodnej pri Košiciach. Dĺžka je 21 km, prevýšenie je 583 metrov. Štart je priamo na parkovisku Jahodná spolu so štartom krátkej trate. Ďalej sa pokračuje po žltej značke smerom na Girbeš. Po 1 km trasa schádza zo žltej značky a prechádza po 200 m na červenú značku smerom na Kamenný hrb. Na Kamennom hrbe trasa červenej končí a vracia sa späť na vyznačené miesto, kde prechádza na červenú značku a pokračuje druhým kolom na Kamenný hrb a späť po žltej až na parkovisko Jahodnej, kde bude aj cieľ pretekov.

Trať sme opakovane premerali. Merali sme citlivým GPS a paralelne akcelerometrom Suunto. Rozdiel 20m je zanedbateľný, takže budeme prezentovať výsledky GPS merania.

Záznam GPS merania s vizualizáciou trate je k dispozícii tu.